GPay Хэрэглэгч

Rating: 0.00 (Votes: 0)

GPay аппликейшн нь Монгол залуусын ур ухаанаар бүтсэн, дэвшилтэт технологийг ашиглан хүн бүр гар утсаараа орон нутгийн нийтийн тээврийн тасалбарыг ямар ч хүндрэлгүй, хүнд сурталгүй, чирэгдэлгүйгээр авах боломжийг Монголдоо анхдагч болгон бүхий л иргэдийнхээ хэрэглээнд нэвтрүүлж байна.Давуу талууд:1. Ердөө 3-5 минутын дотор л та 1 сарын доторх бүхий л аяллын тасалбарыг худалдан авах боломжтой.2. Тасалбар худалдан авах бүрт урамшууллын оноо цуглуулан, дараа тасалбар худалдан авахдаа ашиглах боломжтой.3. Таныг амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөөрөө хохирох эрсдлээс хамгаална.4. Тасалбараа тууштай худалдан авсанаар сугалаанд оролцох эрх үүснэ.keywords: gpay, Gpay, Pay, pay, ticket, bus, тасалбар захиалга, ticket booking, gpay хэрэглэгч, хэрэглэгч, smart it systems, atut.

Based on 0 Votes and 0 User Reviews
5 Star
0
4 Star
0
3 Star
0
2 Star
0
1 Star
0
Add Comment & Review
We'll never share your email with anyone else.
Other Apps in This Category